Работно време Тел. (0887) 387 924 Понеделник-Петък

Лични данни

По смисъла на Закона за Личните данни "Тенис Селект"ЕООД и "Крис Спорт 12"ЕООД са Администратори на лични данни, вписани в регистъра на Администраторите, съгласно чл.14, ал.4 от ЗЗЛД. Съгласно изискванията на Конвенцията за Защита на Личните данни и Закона за защита на Личните данни "Теннис Селект"ЕООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, отнасящи се за съхранението и обработката на Личните данни на Клиента.

1. Лична информация за клиента и цели за ползването й.

Личните данни са всяка информация, която  която Клиентът предоставя чрез въвеждането й в сайта или по друг начин и служи за идентификация на Клиента – име, адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакти и данни за фактура. Клиентът предоставя личните си данни посредством изрично информирано съгласие при регистрация и създаване на Профил в Електронния магазин www.tennisselect.comТова е информация, която се съхранява и защитава, съобразно изискванията.

Чрез ваимодействието си с www.tennisselect.com, посредством "бисквитки" се получават и друг тип данни – IP адрес, място от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеббраузъра, операционна система и други параметри. Тази информация може да бъде използвана от www.tennisselect.com за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите. Използването на "бисквитки" е с цел персонализиране на потребителите и събиране информация за използването на уеб сайта. "Бисквитките" могат да подобрят разглеждането, разрешавайки на сайта да научи какви са предпочитанията на Клиента. Някои "бисквитки" обаче, например тези, които се записват от рекламни банери, могат да нарушат поверителността, като проследяват други сайтове, които Клиентът посещава и в последствие насочват рекламна кампания към Клиенти със сходни интереси. 

Имейл комуникация: За да бъдем по-полезни за Вас, ние получаваме информация, когато отворите имейл изпратен от името на www.tennisselect.com. Всеки потребител изрично дава съгласието си да получава рекламни съобщения на своята електронна поща. Когато изпращаме даден имейл, ние правим проверка на списъка с потребители, които ще получат този имейл. В края на всяко имейл съобщение има линк, чрез който можете да се откажете от получаването на този тип рекламни съобщения.

Клиентът има право да откаже предоставяне на лична информация и иска нейното заличаване, като по този начин Той/Тя декларира несъгласието си по отношение Условията на ползване и се отказва от всякакви права, описани в него, без последващи отговорности и задължения за двете страни. Единственото условие е към този момент да няма в сила договорно отношение и всички дължими по договор суми към www.tennisselect.com да са изплатени. Клиентът може да коригира първоначално предоставените от него данни ако в последствие е настъпила промяна.

2. С приемането на настоящите общи условия Клиентът дава безсрочно и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика и упълномощени от него трети лица: куриерски фирми, банки и др. за изпълнение договора за продажба от разстояние, както за целите на директния маркетинг и др. незабранени от законодателството цели, организирани от Доставчика. Достъп на трети лица до лични данни на Клиента е предвиден в случай на изискването им от оторизиран държавен орган.

3. Клиентът / Членът носи пълната отговорност за споделяне конфиденциална информация (пр. e-mail, парола за достъп) с трети лица.

4. www.tennisselect.com не разпространява непоискани търговски съобщения. Всеки Клиент може изрично да изяви нежеланието си да получава такива на имейл адрес info@tennisselect.com

www.tennisselect.com не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, въпреки предприетите предпазни мерки.

  • Poryazov
© 2024 Всички права запазени