Работно време 09:00 - 18:00 понеделник - петък

Лични данни

Конфиденциалност

Личните данни са информация, която служи за идентификация на Клиента – име, адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакти и данни за фактура. Клиентът предоставя личните си данни посредством изрично информирано съгласие при регистрация и създаване на Профил в Интернет магазин www.tennisselect.com.

Цели за използването на личните данни:

  •  Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка за стоки или ваучер, закупени от  клиента;
  •  предлагане на нови стоки и  услуги;
  •  отказване на поръчка или други проблеми, възникнали при закупуване на стока или ваучер;
  • организиране на томболи, запитвания, анкети; абонамент за бюлетин и други средства на директния маркетинг;
  • контакт с Клиента с неговото доброволно съгласие;
  • други цели, които са съобразени с българското законодателство и етичните правила.

www.tennisselect.com може без съгласието на клиента да събира други данни – IP адрес, време на посещение, място от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеббраузъра, операционна система и други параметри), представени от уеббраузъра, чрез който е осъществен достъпа до Интернет страницата и мога да бъдат използвани от www.tennisselect.com за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите, освен в случаите, когато действията на Клиента нанасят каквито и да било вреди на www.tennisselect.com или на трети лица, с които www.tennisselect.com има отношения.

Клиентът има право да откаже предоставяне на лична информация и иска нейното заличаване, като по този начин Той/Тя декларира несъгласието си по отношение Условията на ползване и се отказва от всякакви права, описани в него, без последващи отговорности и задължения за двете страни. Единственото условие е към този момент да няма в сила договорно отношение и всички дължими по договор суми към www.tennisselect.com да са изплатени. Клиентът може да коригира първоначално предоставените от него данни ако в последствие е настъпила промяна.

Клиентът може свободно да посещава Интернет магазин www.tennisselect.com и без регистриране на Профил. При закупуване на стока, Клиент със статут Гост (без създаден Профил), трябва да предостави необходимите лични данни за осъществяване на доставката: име, телефон, интернет адрес, адрес за доставка и данни за фактура. В този случай личните данни на Госта се заличават след изпълнение на поръчката и изтичане на 30-дневния период за връщане на стоката по желание на Клиента, и 30-дневния срок на гаранцията.

 Достъп на трети лица до лични данни на Клиента е предвиден в случай на изискването им от оторизиран държавен орган.

www.tennisselect.com не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, въпреки предприетите предпазни мерки.

© 2014 - 2018 Всички права запазени | Оптимизация на Интернет магазин от IdeaMax